logo
Rychlý kontakt:
 • Středisko výchovné péče
 • Veslařská 252, 637 00 BRNO

  telefon:
  543 216 685
 • mob.:
  722 952 499
 • e-mail:
  svpbrno@svpbrno.cz
 • datová schránka:
  gpwn8vr
 • facebook:
  facebook
 • GPS:
  49°11'42.039"N, 16°33'54.817"E
  přejít na mapu
KOMA

Celodenní program

Celodenní program je mezistupněm mezi ambulancí a internátním programem, který nabízíme v případě, že se nedaří dosáhnout stanovených cílů ambulantní péčí. Celodenní program je dobrovolný a je nabízen na základě doporučení ambulantního oddělení. Je určen pro klienty prvního stupně školní docházky.

Program se zaměřuje zejména na školní a volnočasovou oblast. Je zajištěno každodenní školní vyučování a příprava na školu. Volnočasové aktivity jsou uskutečňovány formou pravidelných odpoledních vychovatelských programů zaměřených na rozvoj zájmové činnosti, osobnostní růst a řešení problémů klientů. Kromě zájmových činností jsou součástí programu také výchovně vzdělávací a terapeutické aktivity.

Program klade velký důraz na spolupráci s celou rodinou klienta a jeho kmenovou školou. Intenzivní kontakt s rodinou každého dítěte poskytuje možnost nacházet přesnější a účinnější řešení problémů, se kterými klienti přicházejí.V průběhu programu se uskutečňují pravidelná rodinná sezení a rodiče se také zapojují do systému hodnocení.

Program trvá zpravidla 12 týdnů. Docházka do střediska se uskutečňuje od pondělí do pátku, v čase dle denního řádu. Večer se děti opět vrací domů do svých rodin. Skupina klientů je šestičlenná (chlapci i dívky). Charakter programu je otevřený, je tudíž možné klienty do programu zařazovat průběžně.

Charakteristika programu:

Náležitosti k pobytu

Platba

Platba za celodenní program je určena na pokrytí nákladů za stravu a dále na kapesné, které je využíváno na finančně náročnější volnočasové a školní programy. V případě předčasného ukončení pobytu se vrací zbytek částky, která byla dopředu uhrazena. Celý program, vyjma výše uvedeného, je hrazen z prostředků MŠMT.

Vnitřní řád

Vnitřní řád ke stažení.

Postpéče (následná péče)

Následná péče je nedílnou součástí jednotlivých programů nabízených Střediskem výchovné péče. Cílem je provést klienta a rodinu obdobím, které je rizikové opakováním problémů, na kterých rodina pracovala. První možností je pokračování v ambulantním programu, pokud však tato péče není dostatečná pro stabilizaci získaných změn a problémy se opakují, je nabízen internátní program jako intenzivnější forma práce.