logo
Rychlý kontakt: KOMA

Odkazy

Instituce, se kterými spolupracujeme
 • základní, speciální a střední školy, odborná učiliště
 • orgány sociálně právní ochrany dětí – kurátoři pro děti
  a mládež
 • sociální pracovníci
 • pediatři a pedopsychiatři
 • zdravotnická zařízení
 • pedagogicko psychologické poradny
 • nízkoprahová zařízení věnující se práci s dětmi
  a mládeží
 • městská a státní policie
 • soudy, probační a mediační služba
 • střediska výchovné péče
 • diagnostické ústavy

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno

Hlinky 140
603 39 Brno
Ředitel:
Mgr. Holý Martin
Tel: 543 420 752
e-mail: holy@ddubrno.cz
datová schránka: gpwn8vr

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Zuzana Bayerová
Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9
Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12, Praha 1
Telefon: +420 234 811 961
e-mail: gdpr@msmt.cz
web: www.msm.cz

Střediska výchovné péče :

Středisko výchovné péče Brno
Hlinky 140
603 00 Brno - Pisárky
Tel.: 775 989 826
email: info@svpbrno.cz

Středisko výchovné péče
Husovo náměstí 229
767 01 Kroměříž
pevná linka: 573 333 333
mobilní telefon: 732 572 287
email: svp.km@volny.cz
web : www.svp-km.cz

Bystřice pod Hostýnem
odloučené pracoviště
Středisko výchovné péče Bystřice pod Hostýnem
ulice 6. května 1071
768 41 Bystřice pod Hostýnem
pevná linka: 573 380 000
e-mail: svpb@volny.cz

Středisko výchovné péče - Domek
Česká ul. 4789
760 05 Zlín
telefon: 577 242 786, 606 818 818
email: markova@svpdomek.cz
web: www.svpdomek.cz

Středisko výchovné péče
Tršice 225,783 57
email: svp.kelc@volny.cz
svp.trsice@seznam.cz
web: www.svp-kelc.cz

Středisko výchovné péče
Kamenomlýnská 2
603 69 Brno – Pisárky
email: svp.brno@volny.cz
web: svpbrno.ic.cz

Poradenská pomoc:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, PPP Brno
zaměřena na školní problémy (specifické poruchy učení, volba povolání)
Zachova 1, 602 00 Brno
Tel.: 543 245 914
email: zachova@pppbrno.cz
web: www.pppbrno.cz

Kohoutova 4, 613 00 Brno
Tel.: 545 223 379
email: kohoutova@pppbrno.cz

Sládkova 45, 613 00 Brno ( K-centrum), poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Tel.: 548 526 802
email: sladkova@pppbrno.cz

Manželská a rodinná poradna Brno
Buzkova 43, 615 00 Brno
Tel.: 548 533 290, 548 538 338
email: rodin.poradna@volny.cz

Sejkorova 6, 636 00 Brno
Tel.: 548 426 611
email: poradnabrno@volny.cz

Táborská 198, 615 00 Brno
Tel.: 548 539 271, 548 538 497
email: manzelska.poradna@centrum.cz

Starobrněnská 7, 602 00 Brno (Bethesda)
Tel.: 542 214 547, 542 212 430
email: bethesda@volny.cz

Krizová centra:

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4, Brno - Řečkovice 621 00
Tel.: 549 272 850
email: css.sspd@volny.cz
web: www.krizovecentrum.cz

Krizové a intervenční centrum SPONDEA
Sýpka 25, Brno 613 00
Tel.: 541 235 511
Mobil: 608 118 088
Email: krizovapomoc@spondea.cz
Web: www.spondea.cz

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
Jihlavská 20, Brno 625 00
Tel.: 532 232 078
Nonstop linka: 547 192 078

Telefonická pomoc:

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010 nebo 608 902 410
email: help@modralinka.cz
web: www.modralinka.cz

Linka bezpečí pro děti a mládež (provozováno celostátně a zdarma)
Tel.: 800 111 113 nebo 116 111
email: lb@linkabezpeci.cz
web: www.linkabezpeci.cz

Psychiatrie – ambulance

MUDr. Josef Blažek
Velkopavlovická 4310/25, Brno-Židenice
telefon: 544 214 603

MUDr. Alena Palčíková
Masarykova 37, Brno
telefon: 542 423 015

MUDr. Eliška Šejnohová
Tomešova 1, Brno-Staré Brno
telefon: 543 210 348
email: sejnohova@seznam.cz

Psychiatrie – hospitalizace

Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, Brno
telefon: 532 232 094

Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš
U stadionu 285, Velká Bíteš, 595 01
telefon: 566 531 431
web: www.dpl-velkabites.cz

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži – dětské oddělení
Havlíčkova 1265, Kroměříž, 767 40
telefon: 573 314 111
email: plkm@plkm.cz