logo
Rychlý kontakt:
 • Středisko výchovné péče
 • Veslařská 252, 637 00 BRNO

  telefon:
  543 216 685
 • mob.:
  722 952 499
 • e-mail:
  svpbrno@svpbrno.cz
 • datová schránka:
  gpwn8vr
 • facebook:
  facebook
 • GPS:
  49°11'42.039"N, 16°33'54.817"E
  přejít na mapu
KOMA

Náš tým

Vedoucí SVP
Mgr. Bohdan Čermák
bohdan.cermak
[zavináč]svpbrno.cz
722 930 411

Individuální a rodinné konzultace, skupinová práce, týmová práce.

 • Absolvent Speciální pedagogiky na UP Olomouc
 • Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii 500 hodin Pdf UK Praha
 • Sebezkušenostní kurz skupinové arteterapie
 • Kurz práce se sny
 • Kurz primární prevence zneužívání návykových látek

Zástupce vedoucího SVP, učitelka
Mgr. Lucie Jandová
lucie.jandova
[zavináč]svpbrno.cz

vzdělání:

 • učitelství biologie - chemie, psychologie a pedagogiky na PF JU
 • Institut jazykového vzdělávání - anglický jazyk

kurzy:

 • Komunikace jako cesta k řešení výchovných problémů
 • Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže
Sociální pracovnice
Mgr. Marie Zálešáková, DiS.
marie.zalesakova
[zavináč]svpbrno.cz
722 952 499

Vzdělání a praxe:

 • 2012 – 2015: Evangelická akademie Brno – Vyšší odborná škola sociálně – právní, Opletalova 6, 602 00, Brno (DiS)
 • 2013 – 2016: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií Brno – Vysoká škola, obor: sociální pedagogika, Londýnské náměstí 4, 639 00 Brno (Bc)
Vychovatel
Tomáš Hrstka Dis.
tomas.hrstka
[zavináč]svpbrno.cz

Zaměření:

 • sportovní aktivity
 • zážitkové aktivity

Vzdělání:

 • VOŠ – sociálně právní obor
 • MU FF – kvalifikační studium pro vychovatele
Vychovatelka
Mgr. Veronika Křížková
veronika.krizkova
[zavináč]svpbrno.cz
Speciální pedagožka – etopedka
Mgr. et Mgr. Aneta Hrabovská
aneta.hrabovska
[zavináč]svpbrno.cz
770 179 990

Konzultace pro děti a rodiny v rámci ambulance střediska, příprava celodenního programu střediska.

Vzdělání

 • Speciální pedagogika PdF MU
 • Psychologie FF MU

Kurzy

 • Kompletní krizová intervence
 • Sebezkušenostní výcvik (adlerovský přístup)
 • Psychologická první pomoc
 • Kresba postavy

Praxe ve volnočasových kroužcích pro děti (dramatická výchova) a na letních táborech

Speciální pedagog – etoped
Mgr. Martin Štepanovský
martin.stepanovsky
[zavináč]svpbrno.cz
722 969 225

Individuální a rodinné konzultace v rámci ambulance SVP.

Vzdělání

 • speciální pedagogika PedF MU - zaměření na podporu dětí s problémy a poruchami chování
 • sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (2016 - 2020)
 • motivační rozhovory a práce s klientem na změně (2015)

Zkušenosti

 • poradenská a terapeutická práce s dětmi i dospělými
 • práce s dětmi a mládeží v riziku vzniku poruch chování
 • zkušenost s dětmi v ústavní péčí
 • zkušenost s lidmi v riziku závislosti na návykových látkách
Etoped - arteterapeut
Mgr. Marcela Karasová
marcela.karasova
[zavináč]dum-brno.cz
778 528 288
Asistentka pedagoga
Monika Grossová Dis.
Psycholožka
PhDr. Kateřina Jírů
katerina.jiru[zavináč]svpbrno.cz
778 485 395

Vzdělání

 • absolventka psychologie na FSS MU (2007-2012)
 • rigorózní zkouška z vývojové psychologie (2016)
 • psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (2012 - 2017)

Pracovní zkušenosti

 • školní psycholožka
 • lektorka přípravných kurzů na studium psychologie, lektorka preventivních programů pro děti
 • soukromá psychologická praxe

Psycholog
Mgr. et Mgr. Jakub Tichý
jakub.tichy
[zavináč]svpbrno.cz
778 111 051

 • Absolvent speciální pedagogiky obor etopedie na PedF MU
 • Absolvent psychologie na FF MU
 • Kurz zkušenostně reflektivního učení
 • Pracovní zkušenosti s lidmi, kteří se v důsledku užívání nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci a s lidmi ohroženými nebo již vystavenými domácímu násilí