logo
Rychlý kontakt: KOMA

Odloučené pracoviště SVP Brno

svp Středisko výchovné péče je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy. Zařízení se specializuje na práci s klienty prvního a druhého stupně školní docházky. Věnujeme se širokému spektru zejména výchovných potíží v raném stádiu jejich rozvoje. Jedná se o preventivně výchovnou a vzdělávací péči za spolupráce rodiny. Vlastní práce je založena na individuálním přístupu ke každé rodině a na práci v malé výchovné skupině.
Jednotlivé programy zařízení jsou koncipovány na základě dlouhodobých zkušeností s danou problematikou. Jsou zaměřeny na hledání cesty k sobě samému a získání schopností řešit svoje životní potíže. Princip zařízení je postaven na dobrovolnosti spolupráce a tedy aktivní ochotě hledat cestu ze svých potíží. Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a veškerými zainteresovanými osobami či institucemi.
SVP sídlí v samostatné budově Veslařská 252 a je odloučeným pracovištěm SVP Brno se sídlem Hlinky 140 Brno, které je součástí Diagnostického ústavu se sídlem na ulici Veslařská 246 Brno.
V budově Veslařská 252 probíhá především celodenní program, ambulance střediska sídlí na adrese Kamenomlýnská 2.

UPOZORNĚNÍ

Vážení klienti a hosté SVP,
zdvořile Vás žádám o respektování zákazu zastavení před bránou na příjezdové cestě do SVP.
Příjezdová cesta i pozemky nejsou státním majetkem ve správě zařízení.
Majitel cesty si nepřeje ani krátkodobé zastavení k vyložení dítěte, stejně tak parkování a průchod areálem Parkhotelu.

Děkuji,
Mgr. Bohdan Čermák

„Honza není spolužáky moc oblíbený, dětem často nadává, ubližuje, posmívá se jim. Když ve škole chybí, je ve třídě klid. Dost často chodí do školy nepřipraven, chybí mu pomůcky, sešity a učebnice má umazané a potrhané. Když s ním o tom mluvím, krčí rameny a odmítá mluvit. Všimla jsem si, že po ostatních dětech vyžaduje svačinu, někdy dost hrubým způsobem. Rodiče na výzvu školy moc nereagují. Domnívám se, že Honza potřebuje pomoc, možná celá rodina..“

Našim klientům nabízíme:

Typy problémů, se kterými můžeme pomoci:

Formy našich služeb:

Průvodce programy SVP Brno